Poučení o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je MOTOCENTRUM HK, spol. s r.o., se sídlem Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03, IČ 49285351 zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4417 (dále jen MOTOCENTRUM HK).

Jaké osobní údaje MOTOCENTRUM HK shromažďuje a zpracovává?
MOTOCENTRUM HK shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, a také údaje o tom, které produkty či služby vám poskytujeme. Shromažďujeme také záznamy z naší komunikace, tj. písemnou komunikaci. Pokud nám to nastavením používáním aplikací nebo internetového prohlížeče umožníte, můžeme získat a zpracovávat i další údaje.

Jak dlouho MOTOCENTRUM HK údaje zpracovává?
MOTOCENTRUM HK zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu a to po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu s MOTOCENTRUM HK a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s MOTOCENTRUM HK, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musím osobní údaje MOTOCENTRU HK poskytnout?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. Údaje pro uzavření smlouvy jsou: jméno a příjmení, bydliště, dodací a fakturační adresa, telefon a e-mailová adresa, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, sídlo a identifikační číslo.

Z jakých zdrojů MOTOCENTRUM HK osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním smlouvy a také údaje z dostupných veřejných rejstříků.

K jakým účelům MOTOCENTRUM HK osobní údaje využívá a zpracovává?
MOTOCENTRUM HK zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků za účelem jednání o smlouvě, opatřeních před uzavřením smlouvy .
Se souhlasem zákazníků zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování a nabídky zboží a služeb našich partnerů.

Jakým způsobem MOTOCENTRUM HK zajišťuje ochranu osobních údajů?
Chtěli bychom Vás ubezpečit, že MOTOCENTRUM HK dodržujeme pravidla, která stanovují, jaký zaměstnanec má přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo MOTOCENTRUM HK, spol. s r.o. mimo případy, pokud si přejete předat Vaše osobní údaje jinému příjemci nebo správci, kdy k tomu máme váš souhlas.

Komu MOTOCENTRUM HK osobní údaje poskytuje nebo předává?
Za účelem přepravy zboží na základě Vaší smlouvy předává MOTOCENTRUM HK osobní údaje těmto příjemcům:

  • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, se sídlem Říčany – Jažlovice, K Borovému 99, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 105858
  • Uloženka s.r.o., IČ 24299162, sídlem Praha 4, Na Hřebeneh II 1718/8, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C193628
  • Česká pošta s.p., IČ 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99
  • MOTOPOINT, a.s., IČ 25989472, se sídlem Praha 6, Bělohorská 245/11, PSČ169 01

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předání osobních údajů?
V případech, kdy MOTOCENTRUM HK zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo k podání námitky nás kontaktujte písemně na emailovou adresu - motocentrumhk@motocentrumhk.cz nebo na korespondenční adresu MOTOCENTRUM HK, spol. s r.o., Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03.Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: kopecka@motocentrumhk.cz

poštou na adresu: Kladská 1194/18, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

elektronicky kliknutím na následující odkazy:

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoli nejasného nebo jste si nebyli něčím jisti, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. V těchto případech se na nás můžete obrátit buď přímo na naší linku +420 495 270 075 nebo i písemně na emailovou adresu - motocentrumhk@motocentrumhk.cz nebo na korespondenční adresu MOTOCENTRUM HK, spol. s r.o., Kladská 1194/18, Hradec Králové 500 03.

x
POTŘEBUJETE PORADIT ?
telefon 702 274 059 telefon 731 586 557
e-mailNapište nám